BLACK & SEXY PRESENTS: "CROWNS & STYLE" - season 1                            

EPISODE 101 - WHITNEY

EPISODE 102 - EVITA

EPISODE 103 - KRYSTEN

EPISODE 104 - KHALIA

EPISODE 105 - DJ SMILES

EPISODE 106 - STACIE